Patlamadan Korunma Dokümanı

Teleteknik® olarak sunmuş olduğumuz ATEX Elektrik Tesisatı ve Gaz Algılama çözümleri kapsamında tamamlayıcı hizmet olarak çözüm ortaklarımız ile beraber endüstrinin her alanında faaliyet gösteren tesislere, Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması ve Patlayıcı Ortam Sınıflandırılması alanlarında  hizmet sunmaktadır.

Hizmet Kapsamımız:

 • PKD Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama
 • HAC (Hazardous Area Classification) Patlayıcı Alan Sınıflandırma
 • Ex Fiziki Muayene (Bağlantıların ve Bileşenlerin Kontrolü, Ex Uygunluk Kontrolleri)
 • Ex Saha Elektrik Tesisatı Projelendirme, Ex Ürün Tedariki (Proses Sistemleri Dahil) ve Ex Uygulama

Tehlikeli miktarlarda ve konsantrasyonlarda yanıcı gaz veya buharın ortaya çıkabileceği alanlarda, patlama riskini azaltmak için önlemler alınması gerekir. Patlayıcı gaz ortamlarındaki alanların sınıflandırılması, güvenlik değerlendirmesi yapılması ve bunun bir dokuman haline getirilmesi hayati önem taşır.

PKD'nin amacı çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanır.

ATEX Zone Sınıfları ve ATEX Etiket Okuma İnfografik Gösterimi

IEC EN 60079-10-1:2021 Standart Kapsamı Nedir?

IEC 60079’un bu bölümü, alevlenebilir gaz veya buhar tehlikelerinin ortaya çıkabildiği alanların sınıflandırılmasını kapsar ve ayrıca tehlikeli alanlarda kullanılması amaçlanan donanımın uygun bir şekilde seçilmesi ve tesis edilmesine yardımcı olmak için bir temel doküman olarak kullanılabilir.  IEC EN 60079-10-1:2021 standardının yeni sürümü TS EN 60079-10-1 :2021 olarak 15/02/2021 tarihinde ülkemizde yürürlüğe girmiştir. Yeni standartta "4.4.2 İhmal Edilebilir Bölge Uzantısı" maddesi eklenerek, standardın bir önceki versiyonuna göre ihmal edilebilir bölge tanımı genişletilmiş ve ATEX Bölge NE (negligible) sınıflandırması için kriterler belirlenmiştir.

TS EN 60079-10-1 Standardına ait notasyon açıklamaları aşağıda açıklandığı üzeredir.

 • TS EN 60079-0 Patlayıcı gaz ortamlarında kullanılan elektrikli cihazlar – Bölüm 0: Genel özellikler Exproof ekipmanların özellikleri ile koruma tipleri konusunda bilgiler ve ekipman işaretleme örnekleri.
 • TS EN 60079-1 Patlayıcı gaz ortamlarında kullanılan elektrikli cihazlar – Bölüm 0: Genel özellikler Ex-proof ekipmanların özellikleri ile koruma tipleri konusunda bilgiler ve ekipman işaretleme örnekleri.
 • TS EN 60079-2 Patlayıcı gaz ortamları-Bölüm 2: “p” tipi basınçlı mahfazalar ile korunan cihazlar.
 • TS EN 60079-5 Patlayıcı gaz ortamları-Toz doldurma “q” ile korunan cihazlar.
 • TS EN 60079-6 Patlayıcı gaz ortamları- Bölüm 6: “o” tipi yağa daldırma ile korunan cihazlar.
 • TS EN 60079-7 Patlayıcı ortamlar – Bölüm 7: Artırılmış güvenlik “e” ile donanım koruma.
 • TS EN 60079-10-1 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-1: Alanların sınıflandırılması – Patlayıcı gaz ortamları.
 • TS EN 60079-10-2 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-2: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-Yanıcı toz atmosferler.
 • TS EN 60079-11 Patlayıcı gaz ortamları-Bölüm 11 – “i” tipi kendinden korumalı cihazlar.
 • TS EN 60079-13 Patlayıcı ortamlar – Bölüm 13: Basınçlı oda “p” ve yapay olarak havalandırılan oda “v” ile donanım koruması.
 • TS EN 60079-14 Elektrikli cihazlar – Patlayıcı ortamlarda kullanılan – Bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi.
 • TS EN 60079-15 Elektrikli cihazlar – Patlayıcı ortamlarda kullanılan-Bölüm 15: “n” tipi koruma ile teçhizatın korunması.
 • TS EN 60079-16 Patlayıcı gaz ortamlarında kullanılan elektrikli cihazlar bölüm 16-Analizleme binalarının korunması için yapay havalandırma.
 • TS EN 60079-17 Patlayıcı ortamlar – Bölüm 17: Elektrik tesisatlarının muayenesi ve bakımı (IEC 60079-17: 2013)
 • TS EN 60079-18 Patlayıcı Ortamlar – Bölüm 18: “m” tipi kapsül içine alma ile teçhizatın korunması.
 • TS EN 60079-19 Elektrikli cihazlar – Patlayıcı ortamlarda kullanılan – Bölüm 19: tamir, büyük bakım ve çalışır duruma getirme.
 • TS EN 60079-20-1 Elektrikli cihazlar – Patlayıcı ortamlarda kullanılan – bölüm 20-1: Gaz ve buhar sınıflandırması için malzeme karakteristikleri – Deney metotları ve veriler.

Soru ve ek bilgi talepleriniz için bizim ile iletişime geçebilirsiniz...

Yardımcı Doküman ve Kılavuzlar