Elektriksel Ölçüm ve Elektrik Tesisat Kontrol Hizmetleri

Elektrik; kullanıcıyı her an tehlikeye sokabilecek potansiyele sahip bir enerji çeşididir, dolayısıyla elektriğin olduğu her yerde risk de vardır. Gelişen teknoloji ile birlikte risk asgari düzeye indirilmişse de bu konuda son kullanıcıya da büyük görevler düşmektedir.

 

 

Elektrik tesisatındaki risk oluşturabilecek eksiklikler tespit edilmeli ve süratli şekilde giderilmelidir.

Bu eksikliklerin tespiti teknik bilgi ve tecrübe gerektirdiğinden son kullanıcıların bu konuda dışarıdan destek almaları gerekmektedir. Özelliklerde işletmelerde elektrik tesisatlarının kontrolünün periyodik olarak yapılması çok önemlidir. Yasal olarak da zorunluluk haline getirilmiş bu çalışma kapsamında tesisteki dağıtım panolarından prizlere, makine belemelerinden aydınlatmaya kadar tüm tesisatlar kontrol edilmektedir.

Çalışma sonucunda güvenliği riske atacak tüm eksiklikler uzman gözüyle tespit edilmekte ve elektrik iç tesisleri denetim ve muayene uygunluk belgesi adı verilen bir evrak ile raporlandırılmaktadır.

 Elektriksel Ölçüm Hizmet Kapsamımız:

 • Topraklama Ölçümü
 • Harmonik Ölçümü ve Analizi
 • Kaçak Akım Ölçümü
 • Enerji Analizörü Doğrulama Testleri
 • Akım Trafosu Çevrim Oranı Doğrulama Testleri
 • Güç Tüketim kWh Ölçümleri
 • EN 50160 Güç - Enerji Kalitesi Ölçümleri
 • Hat Empedansı Ölçümleri
 • Çevrim Empedansı Ölçümleri
 • Katodik Koruma Ölçümleri
 • Kablo ve Ekipman İzolasyon Ölçümleri
 • Termal Kamera ile Isıl Ölçümler
 • Aydınlatma Ölçümleri
 • Pano ve Saha Ekipmanları Teknik Uygunluk Muayeneleri
 • Güç Kondansatörleri Ölçümleri
 • Tek Hat Planlarının Oluşturulması ve Raporlama