ATEX Tesisat Çözümleri

" ATEX, Patlayıcı Atmosferin Fransızca tabiri olan “Atmosphere Explosible” kelimesinin kısaltmasıdır. "

Patlayıcı Atmosfer; yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımdır.  Şirketimiz elektrik tesisat mühendisliği alanında ATEX tesisat projelendirme ve teknik malzeme tedarikine kadar olan süreçlerde Palazzoli markasının yetkili sistem entegratörü olarak uçtan uca çözüm sunmaktadır.


ATEX Patlayıcı Ortam (Zone) Sınıfları:

Tehlikeli bölge İçinde cihazların yapılması, kurulması ve kullanılması için özel tedbirlerin alınmasını gerektirecek miktarlarda patlayıcı gaz ortamı bulunan veya bulunması beklenen bölge olarak tanımlanmaktadır. Tehlikeli alanlar, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler halinde sınıflandırılır.

ATEX Bölge (Zone) Tanımları
Bölge 0 (Zone 0) Bölge 1 (Zone 1) Bölge 2 (Zone 2) Bölge 20 (Zone 20) Bölge 21 (Zone 21) Bölge 22 (Zone 22)
Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler.
Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.
Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler.
Havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşabilecek yerler.
Normal çalışma koşullarında, havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.
Normal çalışma koşullarında, havada bulut halinde yanıcı tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler.

ATEX Tesisat Bileşenlerinin Koruma Türlerine ait İşaretler:

 • “i” tipi koruma, kendinden emniyetli (Intrinsic Safety)
 • “ia” tipi koruma, birden çok arıza için kendinden emniyetli.
 • “ib” tipi koruma, bir arıza için kendinden emniyetli.
 • “d” tipi koruma, Alev sızdırmaz koruma (Flameproof enclosure)
 • “e” tipi koruma, artırılmış emniyetli (Increased safety)
 • “p” tipi koruma, basınçla koruma (Pressurisation)
 • “q” tipi koruma, toz doldurma (Sand filling)
 • “o” tipi koruma, yağa daldırma (Oil immersion)
 • “m” tipi koruma, kapsül içine alma (Encapsulation)
 • “n” tipi koruma, sızdırmaz korunma (non-sparking)
 • “s” tipi koruma, özel koruma (Special type of Protection)

ATEX Ürünler Üzerindeki Etiketlerin Okunması:

ATEX kuralları 1 Mart 1996 tarihinden beri gönüllü bir standart olarak uygulanmakta iken 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren patlayıcı atmosferlerde kullanılmak üzere satılan bütün ürünlerde ATEX onaylı olma ve   sembolünü taşıma mecburiyeti getirilmiştir.

IEC-Ex notasyonuna göre etiket bilgileri:

TOZ SINIF GRUPLARI

Toz Grubu

Toz Tipi

IIIA

Yanıcı Parlayacı Tozlar

IIIB

İletken Olmayan Tozlar

IIIC

İletken Tozlar

 

Patlayıcı ortam ürünlerinin etiketlemesinde ATEX ve Uluslararası/Avrupa birliği norm tip tanımları genel olarak ürün üzerindeki etikette bir arada bulunur. ATEX ürünün tasnifi konusunda bir karışıklığa yer vermemek için aşağıda yer alan karşılaştırma tablolarından yararlanabilirsiniz.

ATEX Etiket Norm Karşılaştırma Tablosu

 

EPL (Ekipman Koruma Seviyesi) ve GRUP/KATEGORİ (direktif) Karşılaştırma Tablosu

IEC 60079

ATEX 94/9/EC

GRUP

ATMOSFER

EPL

KORUMA SINIFI

GRUP VE KATEGORİ

MONTAJ BÖLGESİ

I

Maden İşletmeleri

Ma

VERY HIGH

I M1

/

Mb

HIGH

I M2

/

 

II

GAZ (IIA IIB IIC)

Ga

VERY HIGH

II 1G

Zone 0

Gb

HIGH

II 2G

Zone 1

Gc

NORMAL

II 3G

Zone 2

 

III

 TOZ (IIIA IIIB IIIC)

Da

VERY HIGH

II 1D

Zone 20

Db

HIGH

II 2D

Zone 21

Dc

NORMAL

II 3D

Zone 22

Tipik ATEX Ürün Etiketi

Tipik ATEX Ürün Etiketi Açıklaması:

 1. ATEX Direktifine göre Zone 1 Grubuna Uygunluk
 2. Koruma Türü EX “e” IEC 60079-7 ye göre “artırılmış emniyetli”
 3. EPL Koruma Sınıfı Gb Zone 1 Grubuna Uygunluk

Daha fazla bilgi için Destek sayfamızdan Palazzoli ATEX Uygulama Kılavuzunu indirebilirsiniz.

ATEX Aydınlatma Çözümleri

ATEX Elektrik Tesisatı Bileşenleri