EtherCAT terminali EL3632 ile Durum İzleme Fonksiyonları kolayca Beckhoff’un EtherCAT-I/O Sistemine entegre edilebilir. Kullanıcı için bunun anlamı: İlave donanım gerekmemesi, kontrol sistemine optimum entegrasyon ve harcamaların azalması. Sinyal analizi, TwinCAT otomasyon yazılımı aracılığı ile veya bir uygulama yazılımı ile, PC’de gerçekleşir. Ölçüm verilerinin yüksek performanslı haberleşmeyle PC’ye aktarılmasının temelini gerçek zamanlı Ethernet sistemi EtherCAT oluşturur. EtherCAT terminali EL3632, IEPE- (Integrated Electronics Piezo-Electric) veya ICP-arayüzü (Integrated Circuit Piezoelectric) üzerinden değişik ivmelenme sensörlerinin doğrudan bağlanmasını sağlar. Bu sensörler makinedeki, rulmandaki veya motordaki titreşimleri alır ve ölçülen değerlerin analizi ile makine tamamen arızalanmadan hasarları tespit ederek, bakım aralıklarını uzatmak için kullanılır. Özellikle değişik parçalardaki birçok verinin analizi ve devir hızına bağlı hasar frekansları değerlendirilmek zorundaysa, PC tabanlı merkezi kontrol sistemi kullanmak büyük bir avantajdır. EL3632 ile Durum İzleme Fonksiyonu, kontrol sisteminin entegre parçası olmaktadır. Veriler standart I/O sisteminde toplanır ve üst katmandaki PC kontrol sistemine aktarılır. Ölçüm verilerinin değerlendirilmesi TwinCAT kütüphanesi yardımıyla veya kullanıcı yazılımında PC’de gerçekleşir; buna uygun olarak uyarı ve makine kapanma seviyeleri tespit edilir. Ayarlanabilen filtreler ve değişik sensörlere göre farklı besleme gerilimleri, Durum izleme terminalinin uygulamaya göre uyarlanmasını sağlar. Yazılım tarafında EL3632 değişik TwinCAT kütüphaneleri, örneğin FFT (Hızlı Fourier Dönüşümü), dijital yüksek ve alçak geçişli filtreler veya bant geçiren filtre gibi yüksek kaliteli filtreler ile desteklenir. TwinCAT Scope da Durum İzleme fonksiyonlarını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Klasik Durum izleme sistemleri pahalı olmaları yanında, ayrı donanım modülleri şeklinde yapılmıştır ve otomasyon sistemiyle güçlükle akuple edilirler. Diğer çözümler ise kontrol sistemine detaylı bilgi vermeden sadece ilgili çalışma durumunu bildirir. EtherCAT, toplanan verileri yüksek performansla PC kontrol sistemine aktaran bir haberleşme sistemi sunuyor. Merkezi PC‘de “Bilimsel Otomasyon” konsepti bulunmaktadır: TwinCAT, tek bir yazılım ve donanım platformunda, klasik PLC, Hareket Kontrol ve HMI’nin yanında, Durum İzleme gibi başka fonksiyonları da entegre etmektedir. Bütün bileşenlerin mükemmel uyumu ve donanım harcamalarının azalması yanında mühendislik çalışması da basitleşmektedir: Konfigürasyon, programlama ve sistem tanıma fonksiyonları tek bir sistemde TwinCAT ile gerçekleşmektedir.

Diğer Çözümlerimizi İnceleyin...

Akıllı Şehircilik IoT Tabanlı Yol ve Çevre Aydınlatma Otomasyonu