TELETEKNİK KONTROL VE GÜÇ SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ BİLGİLENDİRME METNİ

TELETEKNİK KONTROL VE GÜÇ SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunun önemini bilmekte ve gizliliğin korunması konusunda azami özen göstermekteyiz.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak; doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, Topluluk Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Şirketimiz ile ticari iş ve işlemlerin kurulması, yürütülebilmesi ve geliştirilebilmesi amaçlarıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında paylaştığınız bilgileriniz Şirketimizde kayıt altına alınacak ve söz konusu işlemlerinizin yürütülmesi için gerektiğinde bize yardımcı olan üçüncü taraf bilgi işlemcilere, finansal kurumlara ya da diğer üçüncü taraf hizmet tedarikçilerine aktarılabilecektir.

Şirketimizde kayıt altına alınan bilgileriniz 6698 Sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda gerekli ve makul tüm önlemlerle korunacaktır. İşbu web sitesinde veya başka biçimde tarafımıza bilgi verdiğinizde bilgilerinizin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesine ve aktarılmasına açık biçimde onay vermiş olursunuz.

Kişisel bilgilerin işlenmesi bakımından veri sorumlusu TELETEKNİK KONTROL VE GÜÇ SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olup; aşağıdaki konularda ayrıntılı bilgi ve taleplerinizi kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.teleteknik.com.tr/kvkk adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Yenişehir Mah. Millet Cad. Sümbül Sk. No:6/A-39 Pendik İSTANBUL TÜRKİYE adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@teleteknik.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

  • Kişisel nitelikteki bilgilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Bilgilerinizin hangi amaçlarla işlendiğini ve bilgilerinizin o amaçlar doğrultusunda kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel bilgilerinizin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorsanız bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel bilgilerinizin işlenme amaçlarının artık ortadan kalkmış olduğunu düşünüyorsanız söz konusu bilgilerin silinmesini ya da yok edilmesini talep etme,
  • Kişisel nitelikteki bilgilerinizin otomatik araçlarla işlenmesinin sizin için doğurduğu olumsuz sonuçlar varsa bunlara itiraz etme,
  • Bilgilerinizin yasal olmayan yollarla işlendiğini düşünüyorsanız bunun sonucu olarak maruz kaldığınız zarar ziyanın tazmin edilmesini talep etme.

Saygılarımızla.

TELETEKNİK KONTROL VE GÜÇ SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.