Jet Fan Havallandırma Sistemleri & Duman Tahliye Otomasyonu

Klasik otopark havalandırma sistemlerinde hem verilen taze hava hem de tahliye edilen hava fanlar ve kanallar vasıtasıyla çekilmektedir. Basınç düşüşünü önlemek için, sistemin düşük hava hızında çalışması gerekmektedir. Bununla birlikte, bu, kanalların nispeten geniş olması gerektiği ve dolayısıyla önemli bir alan gerektirdiği anlamına gelmektedir.

Jet Fan havalandırmada, az miktarda hava bir fan ile emilmek ve ardından yüksek hızda dışarı atılmaktadır. Bu hava, fanın önündeki havaya çarptığında, onu ileri doğru iterken aynı zamanda çevresindeki havayı da çekmektedir. Böylelikle çevredeki tüm hava harekete geçirilmek ve kanal kullanılmadan 20-40 metre mesafeye taşınmaktadır. Otoparkın tamamı bu hava hareketleri ile kontrol edilerek duman tahliyesi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) metodu, hava akışının ayrıntılı hesaplamasına sağlayan bir yöntemdir. Simülasyonu yapılacak olan ortam 3D olarak modellenmektedir. Hava değişim oranları ve ortam geometrisine göre jet fan yerleşimi yapılarak sistem bilgisayar ortamında simüle edilmektedir. Burada elde edilen veriler kullanılarak sistem iyileştirilmek ve en iyi çözüm sağlanmaktadır.

Fandan çıkan yüksek hıza sahip hava kütlesindeki momentum, tüm çevreye etkiyecek ve fanın içinden geçen havadan çok daha fazla bir hava kütlesini harekete geçirecektir.

Örnek İtki Hesabı " Newton (N) = Yoğunluk x Hava hızı² x Alan "

 • (N) = 1,22 kg/m3 x (23 m/sn )² x 0,125 m² = 80 Newton (kg.m/sn² )
 • Aksiyal Jet Fan Çapı:400 mm
 • Debi=10440m3/h
 • Hava hızı = 23 m/sn
 • Hava Yoğunluğu= 1,2 kg/m³

Uygulama yapıldıktan sonra isteğe bağlı olarak sahada soğuk duman testi uygulanarak sistemin doruluğu teyit edilmektedir.

Jet Fan ve HVAC Otomasyonu Hizmetlerimiz:

 • HVAC Otomasyonu
 • Jet Fan Otomasyonu
 • Duman Tahliye Sistemleri Otomasyonu
 • Merdiven Basınçlandırma Otomasyonu
 • HVAC Sürücü Sistemleri
 • HVAC Sürücü Panoları
 • Gaz Algılama Dedektörleri ve Kontrol Panelleri

Jet Fan ve HVAC Otomasyonu Uygulama Alanlarımız:

 • Tüneller
 • Madencilik Tesisleri
 • Kapalı Otoparklar
 • Veri Merkezleri
 • İlaç ve Gıda Üretim Tesisleri
 • Endüstriyel Tesisler 
 • Bina ve Oteller

İlgili Çözümlerimiz