Elektrik Tesisat Hizmetleri

Teleteknik elektrik tesisat mühendisliği alanında temel hizmetlerden teknik malzeme tedarikine kadar Palazzoli markasının yetkili sistem entegratörü olarak uçtan uca çözüm sunmaktadır.

Elektrik Tesisatı Sektör Kapsamımız:

 • Kimya ve Gaz Depolama – Transfer Tesisleri
 • Akaryakıt İstasyonları
 • Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayii
 • Demir Çelik Sanayii
 • Tünel ve Madencilik
 • Hava Limanları
 • Enerji Üretim Santralleri
 • Veri Merkezleri
 • Liman ve Antrepolar
 • ATEX Sayaç ve Elektrik Pano Revizyonları
 • Gemi Elektrik ve Elektronik Sistemleri
 • Medikal ve Gıda Tesisleri için Anti bakteriyel Tesisat Çözümleri

Elektrik Tesisat Ürün Grupları

Proje Yönetimi ve Taahhüt Kapsamımız

Proje Yönetimi ve Taahhüt Kapsamımız

Teleteknik Kontrol ve Güç Sistemleri olarak yüklenici mühendislik (owner engineering) ve EPC yüklenici olarak dahil olduğumuz projelerde, çözümü planlamadan devreye alma sürecine kadar, gerekmesi durumunda ise inşaat, işletme ve ayrıca dışarıdan tedarik etme, satınalma - ithalat yönetimi süreçlerini de kapsamımıza almakta, proje yönetimi konusunda yazılım tabanlı çözümler ile planlama yaparak sahada toplam ilerlemeyi günlük olarak takip etmekte ve süreçlerin birbirleri ile çakışmalarından kaynaklanabilecek termin gecikmelerinin önüne geçme konusunda kestirimci yaklaşım göstererek mümkün olan en az sapma ile taahhütlerimizi yerine getirme çabasındayız.

Trafo Merkezi Proje Mühendislik Hizmetleri

 • Devreye alma dahil Trafo, Köşk, Hücre, Koruma Rölesi keşif, seçim, projelendirme, revizyon ve tedariki.
 • Trafo merkezleri için RTU (Uzaktan İzleme ve Kontrol) panosu üretim ve montajı.
 • Trafo merkezleri için SCADA, Otomasyon sistemlerinin ürün seçimi, projelendirilmesi ve devreye alma mühendislik hizmetleri.
 • Transformatörler için Isı, Nem, Gaz Birikmesi, Yağ Seviyesi, Yağ Kalitesi, Inrush Akımları ve Güç Kalitesi izleme çözümleri.
 • IEC 61850, IEC 60870-5-101, 103 ve 104 protokolleri ile koruma rölelerinin koordinasyonunun sağlanması ve online hata izleme sistemlerinin kurulumu.
 • Trafo merkezleri merkezi GPS zaman sunucu kurulum ve cihaz entegrasyonu hizmetleri.

Güç Üretimi - Jeneratör Setleri ve Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS)

 • Devreye alma ve tedarik süreçleri dahil, jeneratör ve ups sistemlerinin doğru sınıflarda seçimi ve projelendirilmesi.
 • Jeneratör Senkronizazyon sistemlerinin üretim ve devreye alma hizmetleri.
 • Jeneratör – UPS – Şebeke otomatik transfer pano sistemlerinin üretim ve devreye alma hizmetlerinin verilmesi.
 • Yük atma (load shedding / decoupling) sistemlerinin tasarım, devreye alma ve PLC-SCADA otomasyonunun oluşturulması.
 • Anahtar teslimi endüstriyel Solar Fotovolatik enerji üretim sistemlerinin tasarım, kurulum ve yatırım raporlamasının yapılması.
 • Buhar ve Doğalgaz türbin sistemlerinin izlenmesi ve üretici projesine uygun yönetim otomasyonu uygulamaları.
 • Güç Üretim jeneratörlerinin izlenmesi (Vibrasyon, Fazör İzleme, Frekans, Hız ve Yakıt ve temel tahrik gücünün anlık izlenmesi)

Güç Kalitesi Çözümleri ve Mühendislik Hizmetleri

 • Reaktif güç kontrol ve sönümlendirme sistemlerinin proje-devreye alma hizmetleri. (Tedarik ve üretim süreçleri dahil kompanzasyon panolarının üretimi ve devreye alınması. (Pasif ve Aktif Harmonik filtreler, SVC ve Reaktörlü kompanzasyon sistemleri dahil)
 • Tedarik ve devreye alma süreçleri dahil orta gerilim merkezi kompanzasyon sistemlerinin proje ve mühendislik hizmetlerinin verilmesi.
 • Tesis bazında güç kalitesi ölçüm hizmetlerinin verilmesi ve ISO 50001 ve ISO 50003 kapsamında güç kalitesi izleme sistemlerinin kurulumu.

Enerji İzleme ve Yönetimi Hizmetleri

 • Tesis bazında ISO 50001 ve ISO 50003 kapsamında enerji izleme sistemlerinin kurulumu ve enerji verimliliğine yönelik mühendislik hizmetlerinin sağlanması.
 • Tedarik ve devreye alma süreçleri dahil haberleşmeli enerji analizörü, şebeke analizörü, aktif enerji sayacı (kWh ölçer) m-bus kalorimetreler, su, buhar ve doğalgaz sayaçlarının izlenmesi için gerekli olan altyapı SCADA sistemlerinin kurulumu.
 • Mevcut enerji izleme ve yönetim altyapılarına yönelik revizyon – retrofit proje mühendislik hizmetleri.
 • AVM, toplu konut ve diğer ticari alanlar için sayaç okuma ve faturalama sistemlerinin anahtar teslimi kurulumu ve entegrasyon hizmetlerinin verilmesi.

Enerji ve Enerji Üretim Otomasyonu

 • Trafo – Trafo, Trafo-Jeneratör Kuplaj matrix otomasyonu.
 • Redundant PLC sistemler ile enerji otomasyonu proje hazırlama ve devreye alma hizmetleri.
 • Alçak gerilim Kesici, Yük Ayrıcı ve Motorlu şalterlerin SCADA sistemi üzerinden otomatik veya manuel kumanda otomasyonu.
 • Orta Gerilim sistemlerin izlenmesi ve uzaktan yönetimi.
 • Solar, Trijenarasyon, Kojenerasyon, Termik, Hidroelektrik, Katı Atık Yakma, Biogaz Enerji üretim tesisleri için üretim sisteminin güç kalitesi ve üretim verilerinin RTU üzerinden dağıtım şirketine bağlanması, proje, mühendislik, devreye alma ve müşavirlik hizmetleri.
 • Biogaz üretim tesisleri için güç üretim sistemleri otomasyonu.

Fabrika Tesis Otomasyonu

 • Üretim ortamı veri toplama sistemi kurulumu.
 • OEE ve KPI izleme çözümleri.
 • Üretim ortamının dijitalizasyonu
 • Makine ve Ekipmanların ERP/MRP sistemlerine entegrasyonu.
 • Kestirimci bakıma yönelik çözümler.
 • RFID Çözümleri (Üretim ve Bakım işletmelerinde üretim verimliliğine yönelik uygulamalar)
 • IoT Endüstri 4.0 Konsept danışmanlığı hizmetleri.
 • Uzak ofis, şube ve dağıtık yapıdaki uzak tesislerin üretim ve tüketim parametrelerinin merkezi olarak izlenmesi ve raporlama çözümleri.
 • Tesis içi endüstriyel haberleşme veri iletimi çözümleri.

 

Proses Otomasyonu

 • Tedarik süreçleri dahil, PLC, PAC ve DCS mimarisinde dizayn edilmiş Kimyasal Hatlar, Petrokimya Tesisleri, Kuru Gıda Siloları, Çimento Tesisleri, Beton-Asfalt Tesisleri, Tank Dolum Terminalleri, Vagon Dolum Terminalleri, Gaz, Sıvı veya Kütle akış hatları dahil otomasyon sistemlerinin projelerine uygun olarak kontrol ve otomasyon sistemlerinin üretimi ve devreye alınması hizmetleri.
 • HART Protokollü sayaç ve akış ölçerlere yönelik izleme ve kontrol sistemlerinin kurulumu.
 • Hidroelektrik santralleri için kapak otomasyonu uygulamaları.
 • Termik elektrik santralleri için konveyör- transport sistemleri ve brülör-yakma sistemleri kontrol otomasyon uygulamaları.
 • Buhar üretim tesisleri için uzaktan ölçme ve DCS entegrasyonu.
 • Petrokimya tesisleri için sismik vana ve şebeke kesme/açma sistemleri.
 • Transport tekniği otomasyon uygulamaları (Enerji ve Denizcilik sektörüne özel uygulamalar Syncrolift, Haraket kontrol ve Sürücülü sistemler otomasyonu) 

Bina ve Aydınlatma Otomasyonu

 • Anahtar teslimi KNX ve DALI aydınlatma otomasyonu hizmetleri.
 • HVAC, JETFAN, AHU, Klima ünitelerinin SCADA sistemi üzerinden izleme ve kontrolünün sağlanması.
 • KNX bina otomasyonu proje ve devreye alma hizmetleri (FanCoil, Panjur, Perde, CCTV, Intercom otomasyonu dahil)

Elektrik Dağıtım ve Elektrik Tesisat Çözümleri

 • Alçak gerilim sistemlerinin projelendirilmesi, dağıtım panolarının devreye alma süreçleri dahil üretimi.
 • Dağıtım Panoları
 • Kompanzasyon Panoları
 • Kuvvet ve Aydınlatma Panoları
 • Otomasyon Panoları
 • MCC Panoları
 • DDC Panoları
 • Transfer ve Senkronizasyon Panoları
 • Çekmeceli Tip Panolar
 • Tesis bazında kaçak akım koruma, aşırı akım (yıldırımdan koruma) ve ark kaçağı (arch flash) sistemlerinin tedarik süreçleri dahil proje ve mühendislik hizmetlerinin verilmesi.
 • Exproof/Atex Teknik malzeme tedarik ve montajı (Atex buat, fiş priz, kilitli priz, fonskiyon kutuları ( Atex bağlantı kutuları)
 • Exproof / Atex aydınlatma çözümleri.
 • Tünel içi elektrik iletim ve dağıtım çözümleri.
 • Lokal emniyet şalterleri – Motor emniyet kutuları tedarik süreçleri dahil revizyon ve reftrofit proje yönetimi.
 • Marine Denizcilik grubu elektrik tesisat ürünleri (Marina ve Limanlar için Pedestal Çözümleri, Marine Tip Jeneratörler, Marine Tip Aydınlatma Çözümleri, Ticari gemiler için elektronik ve enerji otomasyon platformları) tedarik ve proje devreye alma hizmetleri.

Veri Merkezi – Datacenter – ICT

Teleteknik Veri merkezleri alanında TIER standartlarında anahtar teslimi çözüm sunmaktadır.  Kritik güç sistemlerinin tasarlanması, enerji sürekliliği, inşaat süreci, pasif sistem bileşenleri (kabinler, patch paneller, PDU, Ortam İzleme Çözümleri) kurulumları ve yatay-dikey fiber/bakır uç sonlandırmaları dahil Datacenter projelerinizde tek yüklenici olarak proje ve devreye alma hizmetleri vermektedir.

Veri Merkezleri – Datacenter – ICT Danışmanlık ve Taahhüt Kapsamımız:

 • Coğrafi lokasyon seçim danışmanlığı.
 • Mimari ve inşaat proje hazırlama.
 • Yatırım öncesi 3D sistem modelleme
 • İnşaat projesi yönetimi.
 • AC ve DC Güç sistemi proje mühendislik hizmetleri.
 • Jeneratör, UPS, ATS ve STS sistemleri proje ve devreye alma.
 • Ortam İzleme Çözümleri (CCTV, PDU İzleme, Isı, Nem, Su Baskını, Kabin Kapıları, Access Kontrol)
 • CRAC – Hassas Klima sistemleri dizayn ve devreye alma.
 • FM200 / Novec 1230 Gazlı Söndürme sistemleri dizayn ve devreye alma.
 • Yangın Algılama, İhbar, Acil Durum ve Acil Çıkış sistemleri dizayn ve devreye alma.
 • Yükseltilmiş zemin uygulamaları.
 • Yangın dayanımlı boya uygulamaları.
 • Yangın dayanımlı kapı uygulamaları.
 • Epoksi zemin uygulamaları.
 • Kablo ve kanal geçişleri için yangın dayanımlı sızdırmazlık uygulamaları.
 • Veri Merkezleri için enerji altayapı işletme ve bakım dışkaynak servis hizmetlerinin verilmesi.