2013 | Gelinkaya Hidroelektrik Santrali – Akfen Holding

Proje Kapsamı

6,87 MWe Hidroelektrik Santrali Cebri Boru Hidrolik Sistemler Otomasyonu

  • Lokal emniyet ve otomatik işletme senaryolarına uygun PLC tabanlı, cebri boru su akış kapaklarının otomasyonun sağlanması.
  • Saha kumanda panolarının revizyonu
  • Haberleşme sistemleri revizyonu

Proje Görselleri

[envira-gallery id="1007"]